ความหลากหลายในครอบครัวเกย์

ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งในครอบครัวเกย์ คือระหว่างครอบครัวที่มีเด็กเล็ก หรือครอบครัวที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้มักแตกต่างจากเหล่าครอบครัวรักร่วมเพศที่ไม่มีเด็กไว้เลี้ยงดูหรือรับลูกบุญธรรมมาดูแลอยู่แล้ว ในบริบทของการแต่งงานกับเพศตรงข้ามอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ว่าเมื่อบิดามารดาทั้งสองคนคนใดคนหนึ่งเป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนมันจะดูไม่เหมือนกับครอบครัวปกติไปในทันที และเมื่อเทียบกับเด็กเล็กหรือบุตรบุญธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลจากที่พ่อแม่ที่มีรสนิยมรักร่วมเพศ พวกเขาจะยืนยันตัวตนทางเพศของพวกเขาอย่างไรว่าใครควรทำหน้าที่อะไร ครอบครัวหนังเกย์ประเภทเกย์นั้นมักจะเจอปัญหาแรกๆก็คือ ได้รับความตึงเครียดและความกดดันหรือดูหมิ่นจากคนรอบข้างมากพอสมควร การปรับโครงสร้างทางครอบครัวใหม่โดยเฉพาะกับฝ่ายผู้ชายที่เคยมีภรรยาเป็นผู้หญิง และเมื่อทำการหย่าร้าง พวกเขาจะทำอย่างไรเมื่อครอบครัวของเขานั้นกลายเป็นครอบครัวรักร่วมเพศตามรสนิยมของเขาไปแล้วโดยตรง นอกเหนือจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา เศรษฐกิจและเหตุผลอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงครอบครัวเกย์ที่ทุกวันนี้มีอยู่เต็มไปหมดทั่วทุกมุมโลก ว่าพวกเขามีบทบาทอย่างไร และมีความเท่าเทียมกันกับคนปกติที่ไมได้เป็นเหมือนพวกเขามากน้อยแค่ไหน ความหลากหลายของตัวเลือกการเลี้ยงดูบุตร เป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้การสร้างครอบครัวเกย์และเลสเบี้ยนสมบูรณ์แบบมากขึ้น ตัวอย่างหนังเกย์เช่น คู่รักเลสเบี้ยนและคู่เกย์อาจตกลงที่จะตั้งครรภ์เด็กร่วมกันและเลี้ยงดูร่วมกัน ลักษณะแบบนี้ บางทีอาจจะอยู่ในลักษณะที่ว่า พวกเขาอาจจะมีคนที่สามารถฝากท้องได้ หรือ แลกเปลี่ยนกันโดยการให้เกย์คนหนึ่ง ไปมีความสัมพันธ์กับเลสเบี้ยนสาว สลับกันเพื่อให้กำเนิดบุตรของตัวเองเอาไว้เลี้ยงก็ยังได้ กล่าวกันว่า ระบบครอบครัวนั้น สำคัญตรงที่ความสัมพันธ์และความเข้าใจ แม้ว่าพ่อแม่จะเป็นเพศที่สาม หนังเกย์มันไม่เกี่ยวข้องทางชีวะ หรือด้านวิทยาศาสตร์กายภาพใดๆ และบุตรของครอบครัวเพศที่สาม เป็นไปได้เช่นกันที่พวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ปกติและมีความสุขในสังคมต่อไปได้แน่นอน